Home News Ministries Equipping Sermons Contact Us

© Copyright  Die Gemeenskapkerk| The Community Church. All rights reserved.

Community Church Calendar.pdf

Eredienste | Worship Services

’n Informele, vriendelike en inspirerende tweetalige erediens ervaring. An informal, friendly & inspiring bilingual worship experience.


SONDAE | SUNDAYS

Tweetalige Diens | Bilingual Service              09:00

Kinderkerk | Children’s Church                     09:00

Waardes

• God gerig

• Heilige Gees Gelei

• Liefdevol

• Inspirerend

• Betrokke

• Inklusief

Values

• God focused

• Holy Spirirt led

• Loving

• Inspirational

• Involved

• Inclusive